Edrych yn ôl

Beth oedd o?

Rydych chi’n mynd i wrando ar ddarn o newyddion.

 

Dyma ychydig o help i chi – os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa

sioc

shock

mynd adre

to go home

rhyfedd

strange

rhywbeth

something

awyr

sky

roeddwn i’n

I was

tywyll

dark

chwilio am

to look for

deialu

to dial

pwy a ŵyr?

who knows?


Beth oedd o? - Trawsgrif

Cafodd dyn o Sir Ddinbych sioc ofnadwy nos Sadwrn ...

Roedd John Jones yn cerdded adre o’r ganolfan hamdden am ddeg o’r gloch y nos. Yn sydyn, clywodd o sŵn rhyfedd. Sŵn “Whiiisssssshhhh! “Whiiisssssshhhh!”.

Edrychodd o i fyny a gwelodd o rywbeth rhyfedd. Roedd rhywbeth coch ac oren yn yr awyr ac roedd o’n gwneud sŵn “Whiiisssssshhhh! “Whiiisssssshhhh!”.

Gwrandewch ar John  Jones:

“Roeddwn i’n cerdded adre o’r ganolfan hamdden – ar ôl ymarfer pêl-droed. Roedd hi’n ddeg o’r gloch y nos ac roedd hi’n dywyll. Roedd hi’n noson braf. Yn sydyn, clywais i sŵn rhyfedd iawn – sŵn “Whiiisssssshhhh! “Whiiisssssshhhh!”. Edrychais i i fyny i’r awyr. Ces i sioc.

“Gwelais i soser goch ac oren yn yr awyr. Roedd y sŵn “Whiiisssssshhhh! “Whiiisssssshhhh!” yn dod o’r soser.

“Chwiliais i yn fy mag chwaraeon am fy ffôn symudol a deialais i naw, naw, naw. Gofynnais i am yr heddlu a dwedais i am y soser.

“Yna, rhedais i adre’n gyflym iawn …”

Beth welodd John Jones yn yr awyr? Pwy a ŵyr? Daeth yr heddlu mewn hanner awr ond doedd dim soser hedfan yno.

Ond … mae llawer o bobl eraill yng Nghymru’n dweud, “Rydyn ni wedi gweld soser yn hedfan yn yr awyr” hefyd!