Edrych yn ôl

Dyddiadur Patagonia

01 Awst 1865

Rydyn ni yma! 

Gadawais i Lerpwl ar 28 Mai ar long o’r enw Mimosa. Roeddwn i’n teimlo’n hapus iawn achos roeddwn i’n teithio i Batagonia, De America. Cyffrous iawn!

Roedd y daith yn anodd achos roedd y tywydd yn ddrwg. Roedd hi’n wyntog ac yn stormus iawn ac roeddwn i’n sâl. Roeddwn i’n teimlo’n nerfus ac yn ofnus weithiau.

 

Roedd tua cant pum deg (150) o bobl o Gymru ar y llong. Maen nhw’n bobl hyfryd a mwynheuais i siarad gyda nhw.

Teithion ni am ddau fis ac yna, un diwrnod, gwelais i Batagonia. “Dewch – Dyma Batagonia,” gweiddais i a rhedodd pawb i weld.

Ar 28 Gorffennaf, felly, cerddais i o’r llong. Roeddwn i’n teimlo’n hapus iawn. Roeddwn i wrth fy modd ond roeddwn i wedi blino ac roeddwn i eisiau bwyd.  

 

Ond wedyn, roedd problemau. Dim llawer o fwyd! Dim llawer o ddŵr! Dim cartrefi i ni! Es i i fyw mewn ogof – ac roedd hi’n stormus iawn eto.

Yfory, rydyn ni’n mynd i deithio achos rydyn ni eisiau cael lle arall i fyw.

Nos da.

 

Ship.jpg

Cofiwch:

 

Roeddwn i …

Roedd …

Roedd hi …

Roedden ni …

I was …

… was … / There was …

It was …

We were …

Help
Geirfa

gadawais i

I left

Lerpwl

Liverpool

llong

ship

anodd

difficult

weithiau

sometimes

tua about

mis

month

gweiddi

to shout

wedyn

then

ogof

cave

 lle  place
 arall  another