Edrych yn ôl

Pa flwyddyn?

Edrychwch ar y blynyddoedd yma. Beth ydy’r blynyddoedd yma yn Gymraeg?

Ewch i Tasg 1.

 

Dates-01.jpg

 

Defnyddiwch y blynyddoedd yma i ateb y cwestiynau isod.

 facebook.jpg

Dechreuodd Facebook.

Pa flwyddyn?

 

harry-potter.jpg

Daeth y ffilm Harry Potter and the Philosopher’s Stone i sinemâu Prydain.

Pa flwyddyn?

 

Mileniwm newydd

 

mil.jpg

Dechreuodd y mileniwm newydd. Roedd llawer o bartïon. Roedd llawer o dân gwyllt. Roedd llawer o hwyl.

Pa flwyddyn?

 

Laika

 

dog.jpg

Aeth ci o’r enw Laika i’r gofod mewn roced o’r enw Sputnik 2.

Pa flwyddyn?

 

Apollo

apollo.jpg

Aeth tri dyn – Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins – i’r Lleuad. Teithion nhw yn Apollo 11.

Cerddodd Neil Armstrong ar y Lleuad ac yna cerddodd Buzz Aldrin ar y Lleuad. Roedd Michael Collins yn teithio o gwmpas y Lleuad.

Pa flwyddyn?

 

Y Titanic

titanic.jpg

Roedd y Titanic yn llong fawr, grand ac roedd hi’n mynd i Efrog Newydd yn America.

Gadawodd hi Belfast am wyth o’r gloch ar 2 Ebrill. Teithiodd hi i Southampton.

Cyrhaeddodd hi Southampton ar 3 Ebrill. Yna, gadawodd hi Southampton ganol dydd ar 10 Ebrill.

Teithiodd hi am bum diwrnod ond yna, ar 15 Ebrill, aeth hi o dan y môr.

Pa flwyddyn?

 

Guto Ffowc

guto.jpg

Roedd Guto Ffowc yn Babydd ac roedd e eisiau lladd James 1, y brenin. Triodd Guto Ffowc ladd James.

Pa flwyddyn?

 

The Beatles

the-beatles.jpg

Roedd pedwar dyn yn canu yn The Beatles – Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon a George Harrison. Roedden nhw’n dod o Lerpwl ac roedden nhw’n enwog iawn, iawn. Roedden nhw’n rhif un yn y siartiau gyda She Loves You yn y flwyddyn yma. Roedd y gân yma’n rhif un am chwe wythnos.

Pa flwyddyn?

 

Y Gemau Olympaidd

olympics.jpg 

Dechreuodd y Gemau Olympaidd yn 776 C.C. yn Olympia, Groeg. I ddechrau, roedd dynion (dim merched!) yn rhedeg. Yna, ar ôl peth amser, roedden nhw’n rhedeg, reslo, bocsio, neidio, taflu a rasio cerbydau rhyfel.  

 

Ond dechreuodd y Gemau Olympaidd modern yn Athens. Roedd dynion (dim merched!) yn beicio, gwneud athletau, gymnasteg a saethyddiaeth, rhedeg, neidio, taflu, hwylio, saethu, chwarae tennis, codi pwysau a reslo.

Pa flwyddyn?

 

london-2012.jpg 

Daeth y Gemau Olympaidd i Lundain.

Pa flwyddyn?

Help
Geirfa

tân gwyllt

fireworks

o’r enw

named

diwrnod

day

gofod

space

o gwmpas

around

Pabydd

Roman Catholic

lladd

to kill

rhif

 number
 C.C.  B.C.

ar ôl

after

peth amser

some time

taflu

 throwing
 

cerbydau rhyfel

 

chariots

 

saethyddiaeth

 

archery

 

saethu

 

shooting

 

hwylio

 

sailing

codi

lifting

pwysau weights

 


Beth ydy’r geiriau Cymraeg?

cinemas

millennium

parties

rocket

ship

it left