Edrych yn ôl

Siarad â …

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa

arall

else

chwilio am

to look for

trysor

treasure

diwrnod

day

roeddwn i’n …

I was …

heibio

past

elusen

charity

rhywbeth

something

darganfyddwr

detector

dau ddeg y cant

 twenty per cent
 i ffwrdd  off
 cae  field
 rhaw  spade

palais i

I dug

twll

hole

digwyddodd

happened

hwn

 this

gwerthfawr

valuable

Loading the player...