Edrych yn ôl

Trip ysgol

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa

diwetha

last

aethon ni

we went

Fictoraidd

Victorian

hardd

beautiful

cyfoethog

rich

pethau

things

lle tân

fireplace

ystafell ymolchi

bathroom

cwpwrdd

cupboard

yn fawr

very much


Loading the player...
Trip ysgol - Trawsgrif

Es i ar drip ysgol wythnos diwetha. Aethon ni i weld tŷ Fictoraidd ym Mhowys.

Dyma ffilm o’r trip.

Teithion ni drwy’r wlad – o Lanelli … i Bowys … Roedd e’n grêt.

Teithion ni am ddwy awr.

Ar y bws, siaradais i gyda ffrindiau – bwytais i siocled ac yna gwrandawais i ar gerddoriaeth. Roedd e’n hwyl.

Yna … yn sydyn … dyna’r tŷ.

Aethon ni i mewn i’r ystafell fwyta yn gyntaf. Roedd hi’n hardd iawn.

Roedd y bobl yn y tŷ yma’n gyfoethog. Edrychwch ar y pethau yn yr ystafell yma … Edrychwch ar y pethau ar y bwrdd. Hyfryd!

Yna, aethon ni i’r gegin. Roedden nhw’n coginio yma, edrychwch ar y lle tân – roedd y bobl yn coginio dros y tân.

Aethon ni i i fyny’r grisiau i’r ystafell ymolchi. Edrychwch ar y bath – dim tapiau – roedd rhaid cario’r dŵr mewn caniau dŵr i fyny’r grisiau.

A dyma’r ystafell wely. Roedd gwely mawr yn yr ystafell – a bath. Roedd cwpwrdd diddorol yno hefyd achos … roedd toiled yn y cwpwrdd.

Roedd y tŷ’n ddiddorol iawn ac roedd y trip yn wych. Mwynheuais i’r trip yn fawr.