Rhifyn 12 - Edrych ’nôl

A dyma’r newyddion ...

Dyma eitem o newyddion – ond ydy’r stori’n wir?  Darllenwch y newyddion ac yna ewch i Tasg 1.

Braich mewn crocodeil

Roedd Karen Prior, 68 oed, yn eistedd wrth afon Three Mile Creek, Gorllewin Awstralia.

Yn sydyn, neidiodd crocodeil o’r dŵr a gafael yn ei braich.

Torrodd y crocodeil y fraich i ffwrdd. Rhedodd Karen o’r afon. Rhedodd hi i’r ffordd a daeth car i fyny’r ffordd. Stopiodd y car a dwedodd y gyrrwr, “Brysia - i mewn i’r car! Rhaid mynd i’r ysbyty.”

“Na, dw i’n gwaedu,” dwedodd Karen.” Bydd gwaed yn y car.”

Dim ots!” dwedodd y dyn. Aeth Karen i mewn i’r car a gyrroddd y dyn hi i’r ysbyty.

Chwilio am y crocodeil

Yna, aeth pobl allan i chwilio am y crocodeil.

Ffeindion nhw fe. Lladdon nhw fe. Agoron nhw’r crocodeil.  Beth oedd yn stumog y crocodeil? Braich a llaw Karen Prior.

Aethon nhw â’r fraich i’r ysbyty. Pwythodd y doctoriaid fraich a llaw Karen Prior ’nôl.

Geirfa
Geirfa

braich arm

gafael yn

to get hold of

torri i ffwrdd

to cut off

gwaedu

to bleed

gwaed

blood

Dim ots!

Nevermind!

chwilio am

to look for

llaw

hand

aethon nhw â’r

they took the

pwytho

to stitch