Rhifyn 12 - Edrych ’nôl

Blwyddyn ddiddorol!

Blwyddyn ddiddorol!

Mae Jordan yn cael gwaith cartref:

 

DYDDIADUR GWAITH CARTREF
Dyddiad Pwnc Tasg Erbyn
4 Gorffennaf Cymraeg Ysgrifennwch am beth wnaethoch chi yn ystod y flwyddyn ysgol. 11 Gorffennaf

 

Dyma beth wnaeth Jordan yn ystod y flwyddyn ysgol:

 

05 Gorffennaf, 2016

Blwyddyn ddiddorol!

Dw i wedi eistedd tu allan i ystafell y Pennaeth am 20 awr eleni ...

Mis Medi:

Medi 3 – ’Nôl yn yr ysgol ar ôl y gwyliau – problem! Roedd fy ngwisg ysgol i’n rhy fach. Felly, gwisgais i jîns du, crys T gwyn a sbectol haul i’r ysgol. Gwelodd Miss Strangler fi’n cerdded i mewn i’r ysgol ac roedd hi’n flin. Roedd rhaid i fi fynd i weld y Pennaeth.

Mis Hydref:

Calan Gaeaf.  Dydy Miss Evans Cymraeg ddim yn hoffi corynnod ond dw i’n hoffi corynnod!  Prynais i multipack o gorynnod bach a mawr, brown a du. Rhoiais i nhw yn yr ystafell Gymraeg – ar y ddesg, o dan gadair Miss Evans, ar y silff yn y cwpwrdd, uwchben y bwrdd gwyn, wrth ochr y drws. Roedd Miss Evans yn flin. Roedd rhaid i fi fynd i weld y Pennaeth!

Mis Rhagfyr:

Roedd coeden Nadolig dal iawn yn y neuadd ond roedd yr angel ar y top yn ddiflas iawn. Roedd hi’n wyn ac roedd hi’n edrych yn drist. Felly, argraffais i lun o’r Pennaeth, rhoi tw-tw pinc o gwmpas y llun a rhoi’r “angel” newydd ar dop y goeden. Roedd rhaid i fi fynd i weld y Pennaeth!

Mis Ionawr:

Roedd mis Ionawr yn grêt. Roedd hi’n bwrw eira. Felly, gwnaeth fy ffrindiau a fi gaseg eira enfawr. Rholion ni’r gaseg eira ar draws y fynedfa i’r maes parcio. Doedd yr athrawon ddim yn gallu gyrru allan. Roedd rhaid i fi fynd i weld y Pennaeth!

Mis Chwefror:

Dydd Sant Ffolant! Anfonais i gerdyn Ffolant at Miss Evans, Cymraeg. Ysgrifennais i: 

I Dolores Evans, fy nghariad

Gyda llawer o gariad

Oddi wrth

John Jones (mathemateg!)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Roedd rhaid i fi fynd i weld y Pennaeth! 

Mis Mawrth:

Dydd Gŵyl Dewi – gwych! Bwytais i saith cenhinen (fach) ar yr iard a chwydais i yn y wers technoleg. Roedd rhaid i fi fynd i weld y Pennaeth – a chwydais i yn ystafell y Pennaeth hefyd!

Mis Ebrill

Dydd Ffŵl Ebrill – chwaraeais i jôcs ar bawb – ac roedd rhaid i fi fynd i weld y Pennaeth!

Mis Mehefin

Diwrnod mabolgampau. Des i i’r ysgol ar crutches. Roedd fy mraich i mewn sling ac roedd plaster mawr ar fy nhrwyn i. Gwelodd Mr Williams, addysg gorfforol, fi ac roedd rhaid i fi fynd i weld y Pennaeth!

Mis Gorffennaf

Dw i ddim wedi eistedd tu allan i ystafell y Pennaeth eto! Ond mae syniad gyda fi ...

Geirfa
Geirfa
awr hour
eleni this year
gwisg ysgol school uniform
yn flin, yn ddig, yn grac angry
Calan Gaeaf Hallowe’en
corynnod = pryfed cop spiders
diflas miserable, dull
argraffu to print
caseg eira huge snowball
ar draws across
mynedfa entrance
cenhinen leek
chwydu to be sick, vomit
mabolgampau sports
trwyn nose
addysg gorfforol physical education