Rhifyn 12 - Edrych ’nôl

Gêm newydd

Gêm newydd

Ydych chi’n gwybod beth ydy “geocelcio” – geocaching yn Saesneg?

Gêm ydy hi – rydych chi’n defnyddio ap ar y ffôn neu GPS i ffeindio celc – y cache.

Beth ydy’r celc? Anrheg fach, fel bathodyn neu bêl neu fodel bach. 

 

Edrychwch - chwilio am y celc yn y goedwig.

 

Dyma’r celc – o dan y goeden.

 

Beth sy yn y bocs, tybed? 

Mae Jac wedi dechrau geocelcio. Darllenwch y llythyr yma.

 

01 Mai 2016

Annwyl Ciwb

 

Dydd Sadwrn, es i allan gyda Chris, fy ffrind, i geocelcio. Roedd o’n gyffrous iawn. 

 

Yn gynta, aeth Chris a fi ar y we i weld ble roedd celc yn yr ardal. Ysgrifennon ni’r cyfesurynnau yn yr ap ar fy ffôn ac yna aethon ni i chwilio am y celc. 

 

Cerddon ni i lawr y stryd ... heibio’r siopau ... heibio’r pwll nofio ... i fyny’r bryn ... ac i’r parc. Roedd hi’n braf iawn – roedd hi’n heulog ac yn gynnes. Aethon ni i mewn i’r parc a dilynon ni’r GPS drwy’r parc at y coed. 

 

Yn sydyn, gwelon ni focs bach arian o dan goeden. Agoron ni’r bocs. Roedd llyfr bach, pensil a dau fathodyn yn y bocs. Ysgrifennais i fy enw i ac enw Rhys yn y llyfr. Gwisgais i un o’r bathodynnau a gwisgodd Chris y bathodyn arall. Rhoiais i bêl fach yn y bocs – yn lle’r bathodynnau

 

Aethon ni adre ac ysgrifennon ni ar y we am y celc. 

 

Roedd o’n hwyl. Mwynheuais i gerdded i’r parc gyda Chris yn yr haul achos siaradon ni a chwarddon ni. Mwynheuais i chwilio am y celc a mwynheuais i ffeindio’r celc. Roedd o’n gyffrous. Dw i eisiau mynd eto wythnos nesaf achos dw i wrth fy modd yn geocelcio! 

 

Pob hwyl

Jac

 

Os ydych chi eisiau mynd i geocelcio, ewch i:

https://www.geocaching.com/play

Geirfa
Geirfa
defnyddio to use
anrheg present
bathodyn badge
yn gynta firstly
cyfesurynnau co-ordinates
dilyn to follow
yn lle instead
chwarddon ni we laughed