Rhifyn 12 - Edrych ’nôl

Roller derby

 

Cyfwelydd

Pwy ydych chi?

Eira Davies

Catherine Eira Davies ydw i ond “Shedog” ydw i pan dw i’n chwarae roller derby.

Cyfwelydd

Ble ydych chi’n byw?

Eira Davies

Dw i’n byw yn Ninbych.

Cyfwelydd

O ble ydych chi’n dod?

Eira Davies

Dw i’n dod o Swindon. Dw i wedi dysgu Cymraeg.

Cyfwelydd

Beth ydy’ch hobi chi?

Eira Davies

Dw i’n mwynhau roller derby.

Cyfwelydd

Pryd dechreuoch chi?

Eira Davies

Dechreuais i yn 2012.

Cyfwelydd

Pam dechreuoch chi?

Eira Davies

Gwelais i ffilm o’r enw Whip it a meddyliais i, “Mae roller derby’n hwyl!”

Cyfwelydd

Sut dechreuoch chi?

Eira Davies

Chwiliais i am dîm lleol a dechreuais i chwarae i dîm Gogledd Cymru. Dw i wedi chwarae dros Gymru hefyd.

Cyfwelydd

Pam ydych chi’n hoffi’r gamp?

Eira Davies

Mae’n gyflym, yn dactegol, yn llawn cyffro a hwyl – a dw i wedi gwneud llawer o ffrindiau hefyd.

Roller derby

Mae roller derby yn gêm galed – mae’n galed iawn achos mae pobl yn taro i mewn i chi.

Rydych chi’n gwisgo esgidiau sglefrio a rhaid gwisgo padiau a helmed.

Mae pob gêm yn para 60 munud – dau hanner o 30 munud.

Mae’r timau’n chwarae ar drac hirgrwn.

Mae 5 chwaraewr ym mhob tîm – un pivot, tri blocker ac un jammer.

Rhaid i'r jammer sglefrio heibio’r tîm arall i ennill pwyntiau – ond mae’r tim arall yn trio stopio’r jammer.

Mae merched a bechgyn yn chwarae roller derby.

Mae roller derby yn dod yn fwy a mwy poblogaidd rŵan.

 

Os ydych chi eisiau gweld roller derby, ewch i:

https://www.youtube.com/watch?v=Vj-UHrSHC3E

 

Geirfa
Geirfa
chwilio am to look for
lleol local
camp sport
llawn cyffro full of excitement
caled hard
taro i mewn i to knock into
esgidiau sglefrio roller skates
para to last
hirgrwn oval
ym mhob in every
sglefrio to skate
heibio past
yn fwy a mwy poblogaidd more and more popular

 

 


Beth ydy’r gair yma yn Saesneg?

tactegol