Darllenwch a mwynhewch!

Pa ffordd? Pa wlad?

Edrychwch ar y sioe sleidiau yma.

Darllenwch yr arwyddion yma.

sign-banner.jpg (1)

Argraffwch yr  arwyddion yma – Tasg 1.

Mae’n bosib gweld yr arwyddion yma ar y ffordd – ond ble? Pa wlad?

Edrychwch ar y lluniau eto a meddyliwch pa wlad? Edrychwch am gliwiau ac ewch i Dasg 2.

Help

 

Geirfa
pa? what? / which?
gwlad  country 
 arwydd, arwyddion sign, signs 
aliwns  aliens 
 croesi to cross 
 Efrog Newydd  New York
arafu to slow down
rhew ice
ricsios rickshaws
argraffu to print
matsio to match

 

 


Beth ydy’r gair Cymraeg am …?

camels

crocodiles

aliens

park (command)