Darllenwch a mwynhewch!

Beth wyt ti’n goginio?

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help

Geirfa

blasu to taste
blas taste
anhygoel incredible, amazing
beirniad adjudicator
cogydd chef, cook
olew olewydd olive oil

Loading the player...
Llais:

A dyma ni – rhaglen arall o Beth wyt ti’n goginio?  Heno, mae dyn o Aberystwyth yn mynd i goginio swper bendigedig ac mae dau gogydd enwog yn mynd i flasu’r bwyd.

Dyma Pierre Legrande o dŷ bwyta pum seren Chez Pierre. 

PL:

Dw i eisiau gweld bwyd cyffrous. Dw i eisiau bwyd gyda blas anhygoel.

Llais:

A dyma’r beirniad arall - Domenico Alessandro Tomaso Constantino Giovanni Salvatorio Capricelli o dŷ bwyta pum seren Casa Domenico ...

DATC:

Dw i eisiau gweld bwyd cyffrous hefyd – bwyd blasus.

Llais

A dyma’r cogydd heno …

Dyma Carwyn Claude Crawford o Aberystwyth.

CCC:

Ogi … Ogi .. Ogi … Oi … Oi … Oi!

Ogi … Oi! Ogi ... Oi! Ogi ... Ogi .. Ogi ... Oi! Oi! Oi!!

Na? O … wel. Noswaith dda. Carwyn Claude Crawford ydw i a dw i’n byw yn Aberystwyth. Dw i’n hoffi byw yn Aberystwyth – mae’n wych.

Dw i’n hoff iawn o rygbi. Dw i’n hoffi rygbi yn fawr iawn. Mae rygbi’n wych … yn hwyl … yn ffantastig … yn fendigedig. Dw i wrth fy modd yn gwylio rygbi … a …

… dw i wrth fy modd yn coginio.

DATC:

A beth ydych chi’n mynd i wneud i ni heno?

CCC:

Bwyd o Gymru … ac o’r Eidal …

PL:

Buonissimo – Dw i’n hoffi bwyd o’r Eidal – sbageti … lasagne … tagliatelle … fetuccini … cannelloni … ravioli …

… a bwyd o Ffrainc

Ah, très bien – Coq au vin … bisque … foie gras … macarons ….

Llais

H-hm… Waw – bwyd o Gymru … ac o’r Eidal … ac o Ffrainc. Beth ydy’r bwyd, tybed?

CCC:

Dewch gyda fi.

PL:

Oh, là, là!, beth sy ar y bwrdd?

DATC:

Mamma mia, beth sy ar y bwrdd?

CCC:

Edrychwch –

Sbageti … lasagne … fetuccini … olew olewydd … gwin … orennau … tomatos … a … caws Grana Padano …. – O’R EIDAL …

Buonissimo! Fantastico!  O dw i’n hoffi bwyd o’r Eidal.

DATC:

Buonissimo! Fantastico!  O dw i’n hoffi bwyd o’r Eidal.

CCC:

Caws … gwin coch … perlysiau – herbs de Provence … mwstard a  bara – O FFRAINC.

PL:

Très bien.  C’est merveilleux … Oh, là, là! … a hefyd escargot …

CCC:

Beth?

PL:

Escargot … mal-wo-den.

CCC:

Malwoden? Ble? 

O, na … na … NA! … Dyma Mali.

PL:

Mali?

DATC:

Mali?

CCC:

Mali malwoden – fy anifail lwcus.  Dere ’ma, Mali fach.

A dyma’r bwyd o Gymru … llaeth … iogwrt … menyn …   bara brith … cennin … tatws … dŵr … halen

PL:

Bwyd hyfryd.

DATC:

Bwyd blasus iawn. Blasusissimo.

PL"

Ydych chi’n barod?

CCC:

Ydw, dw i’n barod.

PL:

Beth ydy’r rysáit?

CCC:

Cennin Carwyn Claude.

PADC:

Cennin Carwyn Claude?

CCC

Cennin Carwyn Claude.

PL:

Iawn, dechreuwch.

CCC:

Menyn? Na, dw i ddim yn meddwl.

Bara brith? Na, dw i ddim yn meddwl.

Orennau? Na, dw i ddim yn meddwl.

Gwin coch? … Na, dw i ddim yn meddwl.

Mmm?

Rhaid cael …

Sbageti – o’r Eidal … a ... caws Grana Padano – o’r Eidal … a bara – o Ffrainc.

Mwstard – o Ffrainc.

Cennin – o Gymru … a halen – o Gymru.

PADC:

Sbageti ….Caws Grana Padano …?

PL:

… bara a mwstard o Ffrainc …?

PADC

… a cennin …?

PL:

A halen? … Oh, là, là! Beth mae e’n mynd i wneud?

PADC:

Dw i ddim yn gwybod! Mamma Mia!

CCC:

Rhaid troi’r gril ymlaen.

Rhaid torri’r bara.

Rhaid rhoi mwstard ar y bara.

Rhaid rhoi caws ar y bara.

Rhaid rhoi cennin ar y bara.

Rhaid rhoi sbageti ar y bara.

Rhaid rhoi’r bara yn y gril.

A dyna ni … blasus iawn!

DATC:

Bobl bach!

PL:

Mawredd mawr.

CCC:

Bon appétit!