Darllenwch a mwynhewch!

Bwyd blasus

Bwyd blasus

Rysáit 1

Cynhwysion
 • 2 ddarn o fara brown
 • Mayonnaise
 • Banana

Dull
 • 1. Rhowch y mayonnaise ar un darn o’r bara.
 • 2. Rhowch y fanana ar y mayonnaise.
 • 3. Rhowch y darn arall o fara ar y fanana.
 • 4. Torrwch y bwyd i siâp trionglau.
recipe1.jpg

Beth ydy’r bwyd?


Rysáit 2

Cynhwysion
 • 2 ddarn o fara brown
 • Marmite
 • Ham
 • Caws
 • Tomato

Dull
 • 1. Rhowch y Marmite ar un darn o’r bara.
 • 2. Rhowch yr ham ar y Marmite.
 • 3. Rhowch y caws ar yr ham.
 • 4. Torrwch y tomato ar y caws.
 • 5. Rhowch y sos coch dros y tomato.
 • 6. Torrwch y bwyd i siâp trionglau.
recipe2.jpg

Beth ydy’r bwyd?


Rysáit 3

Cynhwysion

questions.png

Dull

questions.png

recipe3.jpg

Beth ydy’r rysáit?


Help
Geirfa
cynhwysion ingredients
darn piece, slice
rhoi to put, place
torri to cut
siâp shape
dull method
arall other

 

 


Beth ydy’r geiriau Cymraeg?

triangle

tomato ketchup