Darllenwch a mwynhewch!

Panther!

panther-image.jpg

Rydych chi’n mynd i wrando ar y newyddion.

Dyma rai geiriau i’ch helpu chi – os ydych chi eisiau help.

 

Help
Geirfa
bwystfil monster
yr ardal the area
llygaid eyes
dannedd teeth
hir long
heddlu police
chwilio am to look for
os if
cofio to remember
yn saff safe