Darllenwch a mwynhewch!

Sut i chwarae’n dda

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help
Help
sgidiau (esgidiau) shoes
cystadlu dros to compete for
paratoi to prepare
ymarfer to train, exercise
bwydydd foods
yn ddiogel safely
ifanc young

Gwyliwch y ffilm.

Loading the player...
Ciwb:

Helo.

ML:

Helo.

Ciwb:

Beth ydy’ch enw chi?

ML:

Manon Lloyd ydw i.

Ciwb:

Ble ydych chi’n byw?

ML:

Dw i’n byw yng Nghasnewydd.

Ciwb:

Beth ydych chi’n wneud?

ML:

Dw i’n beicio.

Ciwb:

Ydych chi’n mwynhau beicio?

ML:

Ydw, rwy i* wrth fy modd.

Ciwb:

Pam ydych chi’n mwynhau beicio?

ML:

Achos mae’n hwyl.

Ciwb:

Beth ydych chi’n wisgo i feicio?

ML:

Dw i’n gwisgo helmed, sbectol, menig a sgidiau beicio.

Ciwb:

Ydych chi’n cystadlu dros Gymru?

ML:

Ydw.

Ciwb:

Ble ydych chi’n cystadlu dros Gymru?

ML:

Ydw.

Ciwb:

Ble ydych chi’n cystadlu dros Gymru?

ML:

Rwy’n cystadlu ym Mecsico, Cali [Colombia] a Phortiwgal.

Ciwb:

Sut ydych chi’n paratoi ar gyfer ras?

ML:

Dw i’n ymarfer bob dydd. Dw i’n bwyta bwydydd iach a dw i’n cael naw awr o gwsg bob nos.

Ciwb:

Beth ydy’ch tips chi ar gyfer beicio’n ddiogel?

ML:

Rhaid gwisgo helmed a rhaid bod yn ofalus.

Ciwb:

Mae rhai pobl ifanc eisiau cystadlu ym myd beicio. Beth ydy’ch tips chi?

ML:

Rhaid ymarfer. Hefyd, rhaid bwyta bwydydd iach – a cysgu’n dda yn y nos.

* Rwy i = Dw i