Darllenwch a mwynhewch!

Iach neu afiach?

Iach neu afiach?
www.iach-neu-afiach.com
 • Hafan
 • Ras rhedeg a bwyta
 • Ras donyts
 • Lluniau

website-top.jpg

Fel arfer, mae pobl yn meddwl bod rhedeg mewn ras yn iach iawn achos rhaid hyfforddi, rhaid bwyta’n iach a rhaid paratoi. Ond beth am y rasys yma …?

Ras rhedeg a bwyta

rhas1.png

Ble: North Carolina, America
Beth: Ras i dîm o bedwar

Rheolau: 

 • Rhaid i un person nofio mewn pwll nofio ac yna rhedeg.
 • Rhaid i un person feicio ddeg milltir.
 • Rhaid i un person redeg dwy filltir a hanner.
 • Rhaid i un person redeg milltir a thri chwarter. OND …
 • Rhaid i bawb fwyta ar ddechrau pob ras. Tybed sut maen nhw’n teimlo – yn bwyta ac yn rasio?

 

Ras donyts

rhas2.png

Ble: North Carolina, America
Beth: Ras donyts

Rheolau:

 • Rhaid rhedeg dwy filltir a hanner.
 • Rhaid bwyta dwsin o ddonyts (dros ddwy fil pedwar cant (2,400) calori!)
 • Rhaid rhedeg dwy filltir a hanner arall.
 • Rhaid gwneud hyn mewn llai na chwe deg (60) munud.

 

Doughman Race 2013 - Durham gan Ron W; fe'u defnyddir o dan CC BY

Krispy Kreme Challenge gan Dan Bock; fe'u defnyddir o dan CC BY

 

Help
Geirfa
iach healthy
afiach unhealthy
hyfforddi to train
paratoi to prepare
llai na less than