Darllenwch a mwynhewch!

Beth ydych chi’n fwyta?

Beth ydych chi’n fwyta?

Beth ydych chi’n fwyta bob dydd?

Ydych chi’n bwyta’n iach?

Edrychwch ar yr ystadegau yma am blant a phobl ifanc Cymru.

Beth mae plant a phobl ifanc rhwng 4 ac 15 oed yn fwyta

  Bechgyn Merched Plant
Bwyta pob dydd  
Ffrwythau  60  61  61
Llysiau  52  54  53
Melysion  29  29  29
Sglodion  7  5  6
Creision  21  18  20
Llaeth sgim neu hanner sgim  64  63  64
Llaeth llawn  26  21  24
Diodydd meddal isel mewn siwgr  15  14  15
Diodydd meddal  11  10  10
Dŵr  66  70  68
Bwyta llai nag unwaith yr wythnos
 Ffrwythau  9  5  7
 Llysiau  7  4  5
 Melysion  5  5  5
 Sglodion  21  22  21
 Creision  19  17  18
 Llaeth sgim neu hanner sgim  24  21  22
Llaeth llawn  65  68  67
Diodydd meddal isel mewn siwgr  50  52  51
Diodydd meddal 59   64  61
Dŵr  10  7

(a) Plant rhwng 4 a 15 oed.
(b) Amrywia'r sylfaen: Mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan o blant rhwng 4 a 15 oed.

Arolwg Iechyd Cymru 2013 © Hawlfraint y Goron 2014

Help
Geirfa
llaeth llawn full fat milk
diodydd drinks
meddal soft
ystadegau statistics