Rhifyn 16 - Ffantasi

Aliwns!

Edrychwch ar y sioe sleidiau yma.

Edrychwch ar yr eirfa yma.

Geirfa
   
aliwns aliens
llong ofod spaceship
syrthio (to) fall
yr awyr the sky
glanio (to) land
y Ddaear the Earth

Ewch i Dasg 1.