Beth am …?

Beth ydy’r broblem?

Rydych chi’n mynd i wrando ar stori Siân.

Yn gyntaf, dyma rai geiriau i’ch helpu chi.

 

Help
Geirfa
neges destetun text (message)
ffôn symudol mobile phone
paratoi to prepare
drwy’r bore all morning