Beth am …?

Llysiau’n canu

Ydych chi’n hoffi llysiau?

array-instruments.jpg

 "The Vegetable Orchestra" - Instruments. Lluniau gan Alexander Koller.

 

Ydych chi’n hoffi bwyta llysiau – mewn stiw neu stir-fry neu ar pizza?

Ydych chi’n hoffi yfed llysiau – mewn cawl neu sŵp neu mewn smoothie?

Ond …

… ydych chi’n hoffi gwrando ar lysiau?

 

Gwrando ar lysiau?

Ydy, mae hi’n bosib gwrando ar lysiau. Gwyliwch a gwrandewch:

Loading the player...
Y gerddorfa lysiau
Y gerddorfa lysiau

Pwy?

Y gerddorfa lysiau – neu Das erste Wiener Gemüseorchester.

Ble?

Vienna, Awstria – ond maen nhw’n perfformio ar draws y byd.

Beth?

Mae’r gerddorfa’n creu cerddoriaeth – allan o lysiau.

Sut?

Maen nhw’n gwneud offerynnau – allan o lysiau. Maen nhw’n chwythu ac yn taro’r offerynnau.

"The Vegetable Orchestra" - Group photo. Lluniau gan  Zoefotografie.

Pa fath o offerynnau?

Maen nhw’n gwneud trympedau allan o courgettes, bongos allan o seleri, cucumberophones allan o giwcymbrau a recorders allan o foron.

O ble mae’r llysiau’n dod?

Mae’r bobl yn mynd i’r farchnad i brynu llysiau ffres. Yna, maen nhw’n gwneud yr offerynnau ac maen nhw’n perfformio gyda’r offerynnau. 

Pa fath o gerddoriaeth?

Mae’r gerddorfa’n perfformio cerddoriaeth fodern, cerddoriaeth bît, cerddoriaeth electronig, jazz a dub

Ble maen nhw’n perfformio?

Ar draws y byd. 

Ac ar ôl y perfformiad?

Mae pawb yn cael powlen o gawl llysiau ffres.

Blasus!

Help
Geirfa
cerddorfa orchestra
ar draws y byd all over the world
creu to create
offeryn, offerynnau instrument, instruments
chwythu to blow
taro to beat
powlen bowl
cawl broth, soup

 


Beth ydy’r geiriau Saesneg?

trympedau

ciwcymbrau

perfformio

ffres

cerddoriaeth bît

 

 

Lluniau gan Alexander Koller a Zoefotografie. Diolch i'r "The Vegetable Orchestra".