Beth am …?

Chwarae yn y mwd

Gemau Olympaidd mewn Mwd?
www.chwarae-yn-y-mwd.com
  • Hafan
  • Gwybodaeth
  • Canlyniadau
  • Galeri
  • Cysylltu â ni

 

Ydych chi’n mwynhau chwaraeon?

Ydych chi’n mwynhau chwaraeon fel pêl-droed … tennis … rygbi … hoci?

Ydych chi’n mwynhau gwylio chwaraeon ar y teledu?

 

Wel, beth am y chwaraeon yma – Gemau Olympaidd mewn Mwd?

 

  • Beth: Die Wattolümpiade
  • Pryd: Dechrau Gorffennaf
  • Ble: Brunsbüttel, Gogledd yr Almaen
map.jpg
image1.jpg
image2.jpg
image3.jpg (1)
 

Mae pobl yn dod i Brunsbüttel bob blwyddyn i gystadlu yn y gemau. Maen nhw’n rhedeg yn y mwd, chwarae pêl-droed yn y mwd, chwarae pêl-law yn y mwd, rasio sled yn y mwd, taflu welis yn y mwd. Maen nhw’n gwisgo gwisg ffansi ac maen nhw’n cael hwyl yn rhedeg drwy’r mwd, yn cicio pêl drwy’r mwd – ac yn syrthio yn y mwd gwlyb, brwnt. Hwyl!

Torri record y byd

Roedd 2014 yn flwyddyn arbennig iawn yn y Gemau yma achos roedd y chwaraewyr eisiau torri record y byd am wneud angel yn y mwd (fel gwneud angel yn yr eira!) ac felly …

image4.jpg

gorweddodd 350 o bobl yn y mwd i wneud angel yn y mwd. Bobl bach!

 

Beth arall?

Mae seremoni arbennig i agor y Gemau – mae band yn perfformio.

Mae stondinau bwyd a diod yn y Gemau Olympaidd mewn Mwd.

Codi arian

Mae’r Gemau’n codi llawer o arian at achosion da.

Y Gemau Olympaidd mewn Mwd – Cyffrous! Brwnt! Hwyl! Gwych!

Loading the player...