Beth am …?

Y trip

Loading the player...
Help
Geirfa

yn araf

slowly

yn gyflym

quickly

cwrs

course

beicio mynydd

mountain biking

y wlad

the coutry

y goedwig

the woods

antur

adventure

bownsio to bounce
neidio

to jump

arbennig

special

 

y wifren wib

 

the zip wire

 hir  

long

 

uchel

 

high

 

hen

 

old

chwareli

mines

llechi slates

Y Trip – trawsgrif:

I fyny … i fyny … yn araf … yn araf ac yna, yn sydyn – i lawr yn gyflym. Sblash!

Ble ydyn ni?             

Wel, yn Oakwood, Sir Benfro, wrth gwrs.

Os ydych chi’n hoffi mynd ar reidiau a chael hwyl, dewch i Oakwood!

 

Ble ydyn ni nawr?

Rydyn ni ar gwrs beicio mynydd ym Mrechfa, Sir Gaerfyrddin.

Mae’r cwrs yn ddiddorol iawn …

… drwy’r wlad …

… drwy’r goedwig.

Mae beicio mynydd yn llawer o hwyl!

Ydych chi’n hoffi cael antur?...  Wel, dewch i Lechwedd … yng Ngwynedd.

Mae’n lle da i fownsio.

Mae’n lle da iawn i fownsio … a neidio … a chael hwyl – llawer o hwyl… gyda ffrindiau.

 

Neu beth am fynd i Zip World yn Llechwedd a Bethesda, yng Ngwynedd?

Edrychwch. Mae’r bobl yma’n gwisgo dillad coch arbennig ac maen nhw’n zipio ar y wifren wib.

Mae'r wifren wib yn hir iawn.

Mae hi’n uchel iawn hefyd.

Mae’r wifren wib yn mynd dros hen chwareli llechi.

Mae zipio ar y wifren wib yn gyffrous iawn.

Mae'n gyffrous iawn iawn. Mae’n ffantastig! Mae’n hwyl!

 

Merch: Gwych!