Beth am …?

Pa glwb?

Wyt ti’n mynd i glwb yn yr ysgol?

Beth am …?

Ond beth ydy’r clybiau yma?

Mae’r atebion yn Tasg 1.

Help
Geirfa
y gampfa the gym
neuadd hall
celf art

 


Beth ydy’r geiriau yma yn Saesneg?

labordy

stiwdio