Beth am …?

O gwmpas Cymru

Mae Cymru’n hardd.

Mae Cymru’n gyffrous.

Mae Cymru’n hwyl!

wales-map.jpg (1)

Dyma farn rhai pobl ifanc:

Dw i’n hoffi mynd i Borthcawl yn yr haf achos mae traeth da yno - dw i’n mwynhau cicio pêl ar y traeth a nofio yn y môr. Fel arfer, rydyn ni’n aros mewn gwesty gwely a brecwast bach. Llynedd, es i i Borthcawl gyda Dad i Ŵyl Elvis. Dw i ddim yn hoffi Elvis, ond mae Dad yn dwlu ar Elvis. Roeddwn i’n teimlo embaras achos roedd Dad yn gwisgo dillad gwyn a wig ddu fel Elvis, ond roedd yr ŵyl yn hwyl.

Mike

elvis.jpg Llun o "Elvis Festival Porthcawl 2010" gan GeeHock wedi'i drwyddedu o dan CC BY 2.0
cardiffbay.jpg

Dw i’n hoffi mynd i Gaerdydd i aros gyda fy yncl ac anti. Dw i wrth fy modd yn mynd i Gaerdydd achos dw i’n mwynhau siopa a dw i wrth fy modd yn mynd i’r Bae. Mae canolfan Dr Who yn ddiddorol iawn. Mae Caerdydd ar ddiwrnod gêm rygbi yn anhygoel! Fel arfer, rydyn ni’n teithio yno ar y trên.

Jess

Mae Mam-gu yn byw yn Aberaeron ac rydyn ni’n mynd yno’n aml. Dw i wrth fy modd yn mynd yno achos mae’n hardd iawn - mae’r harbwr yn hyfryd. Dw i wrth fy modd yn cerdded ar y traeth ac, yn yr haf, mae Gŵyl y Merlod a’r Cobiau yn y Cae Sgŵar, yng nghanol y dref.

Ceri

cob-fest.jpg
wakestock.jpg Llun o "Wake Stock Festival" gan Phil Woodbridge wedi'i drwyddedu o dan CC BY 2.0

Mae Pen Llŷn yn ffantastig achos mae traethau da iawn yno ac mae’n hardd iawn. Dw i’n mwynhau gwersylla ym Mhen Llŷn. Es i Wakestock Gŵyl y Môr yn Abersoch y llynedd gyda ffrindiau. Roedd e’n grêt. Roedd y tonfyrddio’n anhygoel ac roedd bandiau da yn canu. Roedden ni’n gwersylla. Gwych.

Tariq

Help
Geirfa
gwesty hotel
llynedd  last year
dwlu ar to love
gŵyl festival
anhygoel incredible, awesome
merlod ponies
cobiau Welsh cobs
gwersylla camping
tonfyrddio wakeboarding