Beth am …?

Dydd Sadwrn

Yassin Yassin

Weithiau, ar ddydd Sadwrn, dw i’n mynd i’r ganolfan ddringo achos mae’n hwyl. Mae Matt a Sam yn dod hefyd.

Matt Matt

Dw i wrth fy modd yn dringo yn y ganolfan ddringo gyda Yassin a Sam ond dw i’n mwynhau chwarae golff hefyd. Mae clwb golff i blant a phobl ifanc yn y clwb golff yn y dre. Mae’n wych.

Emma Emma

Dw i’n hoffi mynd i’r dre gyda ffrindiau ar ddydd Sadwrn. Weithiau, rydyn ni’n siopa ac rydyn ni’n bwyta brechdan yn y parc amser cinio. Weithiau, rydyn ni’n mynd i’r sinema yn y prynhawn ac rydyn ni’n mynd i’r caffi wedyn.

David David

DIFLAS!!! Mae’n gas gen i fynd i’r dre ac mae’n gas gen i siopa. Mae’n gas gen i fwyta brechdan yn y parc.

Elin Elin

Mae’n gas gyda fi fynd i’r dre hefyd – ac mae’n gas gyda fi siopa.

Dw i’n mwynhau mynd i go-cartio gyda ffrindiau achos mae’n gyffrous iawn.

Karen Karen

Dw i’n mwynhau mynd i dŷ ffrind i weld ffilm ar ddydd Sadwrn. Mae’n hwyl ac mae’n rhad ac am ddim!

Lewis Lewis

Syniad, da Karen. Dw i’n hoffi mynd i dŷ ffrind hefyd – i chwarae gemau fideo. Mae’n gyffrous iawn.

Zena Zena

Dw i’n mynd i dŷ ffrind yn aml ar ddydd Sadwrn ond weithiau rydyn ni’n mynd i’r ganolfan hamdden i gadw’n heini hefyd.

Help
Help
canolfan ddringo climbing centre
hefyd also
weithiau sometimes
wedyn then, afterwards
diflas boring, miserable
mae’n gas gen i … I hate …
mae’n gas gyda fi … I hate …
rhad ac am ddim free
cadw’n heini to keep fit

 


Beth ydy’r geiriau Cymraeg am …?

golf club

to go-kart