Beth ydych chi’n feddwl o ...?

Socci

Edrychwch ar y ffilm yma. 

The Sport of Socci played by Charleston Battery Soccer players from Socci on Vimeo.

 

Socci ydy enw’r gêm yma ond sut mae pobl yn chwarae Socci?

Edrychwch ar y ffilm eto ac yna gweithiwch allan beth ydy’r rheolau.

Y Rheolau
  • Rhaid cicio’r bêl.
  • Rhaid penio’r bêl.
  • Dim dwylo!
  • I sgorio, rhaid cicio neu benio’r bêl i mewn i’r rhwyd.
  • Mae pob chwaraewr yn cael rhedeg o gwmpas y cae. 
  • Mae pob chwaraewyr yn cael sgorio.

Help
Geirfa

gweithio allan

to work out

rheol,-au

rule,-s

dwylo

hands

penio

to head

rhwyd net

pob

every

cael

to be allowed to

o gwmpas

around

cae field

Beth ydy’r gair Cymraeg?

player

to score