Beth ydych chi’n feddwl o ...?

Bwyta allan

image1.jpg

1. Faint o bobl sy yn y llun a beth maen nhw’n wneud?

2. Beth sy ar y waliau?

3. Edrychwch ar y cadeiriau’n ofalus. Beth ydyn nhw?

4. Pam mae’r bobl yn y lle yma, tybed?Nawr, edrychwch ar y llun yma’n ofalus.

image2.jpg

5. Faint o bobl sy yn y llun yma a beth maen nhw’n wneud?

6. Beth sy ar y bwrdd?

7. Edrychwch ar siâp y bowlen – beth ydy’r siâp?

8. Edrychwch ar y cadeiriau’n ofalus. Beth ydyn nhw?

9. Ydy’r bobl yn hapus? Rhowch resymau dros eich ateb.

speech1.jpg

10. Ble mae’r bobl yma a’r bobl yn y llun cyntaf?

Siaradwch am hyn ac yna ewch i’r adran Atebion.

speech2.jpg

  

Help

Geirfa

cadair, cadeiriau

chair, chairs

siâp

shape

powlen bowl