Beth ydych chi’n feddwl o ...?

Dim technoleg!

Rydych chi’n mynd i wrando ar eitem ar raglen newyddion. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa

cynllun

scheme

gallu

to be able to, can

heb

without

symudol

mobile

treulio to spend (time)

gormod

too much

ac ati

etc.

ar y we

on the internet

anodd

difficult

hir

long


Geiriau diddorol:
  • symud (to move)
  • symudol (mobile)
Pwysig! Pwysig! Pwysig!

Mae’n well gen i ... – I prefer ...

Mae’n well gyda fi ... – I prefer ...

 

ar un llaw ... – on the one hand ...

ar y llaw arall ... – on the other (hand)