Beth ydych chi’n feddwl o ...?

Rhaglenni realiti

Enwch 5 rhaglen realiti.

 

Yna, meddyliwch ...

Beth ydy rhaglen realiti?

Rhaglen realiti ydy rhaglen gyda phobl “real” – ddim actorion.

Does dim sgript.


Beth ydych chi’n feddwl o raglenni realiti? Dyma farn rhai pobl ifanc.

Irfan Irfan

Mae rhaglenni realiti’n cŵl. Fy hoff raglen realiti ydy The Island, gyda Bear Grylls. Mae’n gyffrous ac mae’n wahanol iawn. Dw i wrth fy modd yn gwylio’r bobl yn byw ar yr ynys.

Sophie: Sophie:

Dw i’n anghytuno. Dw i’n meddwl bod y rhaglen yn wirion. Dw i ddim eisiau gweld pobl yn chwilio am fwyd a dŵr ac yn trio byw ar ynys. Mae’n well gen i The X Factor achos dw i’n mwynhau cerddoriaeth. Dw i eisiau mynd ar The X Factor – neu The Voice, neu Britain’s Got Talent.

Irfan: Irfan:

Wyt ti’n gallu canu?

Sophie: Sophie:

Wel ... mmm ... dw i ddim yn ddrwg.

Irfan Irfan

O diar! Embaras!

Matt: Matt:

Mm – Britain’s Got Talent? Oes ci gyda ti? Ydy e’n gallu perfformio? Ydy e’n gallu canu, dawnsio neu hopian?

Sophie: Sophie:

Nac oes ... ond dw i’n mynd i ganu ar y rhaglen.

Akiko: Akiko:

Pob lwc! Dw i’n mwynhau rhaglenni cerddoriaeth hefyd ond dw i ddim yn mwynhau’r storïau trist ar raglenni realiti, “Dw i’n 18 oed. Dw i’n byw mewn fflat fach iawn iawn mewn dinas fawr iawn. Dw i’n gweithio’n galed iawn wrth y til mewn siop drwy’r dydd ddydd Sadwrn achos rhaid i fi gael arian - bla bla bla.” Dw i ddim eisiau clywed y stori yma. Dw i eisiau clywed y gerddoriaeth! 

Irfan: Irfan:

Ond mae storïau trist yn bwysig mewn rhaglenni realiti achos rydyn ni’n teimlo dros y bobl.

Tom: Tom:

Beth ydych chi’n feddwl o raglenni coginio fel Super Chef neu The Great British Bakeoff? Dw i’n mwynhau’r rhaglenni yma’n fawr achos dw i’n dysgu sgiliau coginio.

Sophie: Sophie:

A fi. Maen nhw’n wych.

Matt: Matt:

Diflas! Does dim byd yn digwydd. Dw i’n cytuno gydag Irfan – mae The Island yn gyffrous!

Pwysig! Pwysig! Pwysig!

Dw i wrth fy modd yn ... – I love ...

Mae’n well gen i ... – I prefer ...

Mae’n well gyda fi ... – I prefer ...

Help
Geirfa

ynys

island

gwirion

silly

chwilio am

to search for

gallu

to be able to, can
hopian to hop

coes

leg

pwysig

important

teimlo dros

to feel for

dim byd

nothing

digwydd to happen

Beth ydy’r geiriau Cymraeg?

to try

embarrassing, embarrassment