Beth ydych chi’n feddwl o ...?

Siocled! Siocled! Siocled!

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa

hoff

favourite

taffi

toffee

cnau nuts

math, mathau

kind, kinds

teg

fair

masnach deg fair trade

Loading the player...
Siocled! Siocled! Siocled! - Trawsgrif

Llais: Beth ydy dy hoff siocled di?

Person 1: Cadbury’s Dairy Milk achos mae’n flasus iawn.

Mmm – blasus!

Person 2: Galaxy achos mae’n fendigedig.

Person 3: Dw i’n hoffi bwyta Mars achos dw i’n hoffi’r siocled a’r taffi a’r nougat.

Person 4: Mae’n well gen i Snickers achos dw i wrth fy modd yn bwyta cnau.

Person 5: Dw i’n hoffi Twix achos mae dau far mewn pecyn.

Person 6: Hm hm!

Person 5: Un i ti ... ac un i fi.

Person 6: Diolch yn fawr!

Person 7: Crunchie ydy fy hoff siocled i achos mae’r honeycomb yn gyffrous –mae’n byrstio yn fy ngheg i.

Llais: Oes, mae llawer o fathau gwahanol o siocled.

Ac wrth gwrs, mae’n bosib bwyta ...

... cacennau siocled ...

... pain au chocolat ... ...

... grawnfwyd siocled ...

... ac mae’n bosib yfed siocled hefyd ...

... a bwyta siocled ar fara ... neu wneud brechdanau siocled.

... a dyma greision siocled

a beth am bast dannedd siocled hefyd?

Mmmm?!?!?

Ond dewch yn ôl at y bariau siocled unwaith eto.

Edrychwch ar y mathau gwahanol o fariau siocled ...

Ond beth ydy hwn?

Bar siocled Divine.

Mae’r siocled yma’n arbennig iawn achos siocled Masnach Deg ydy e ...

... I wneud siocled, rhaid cael ffa coco. Mae ffermwyr yn Affrica, Asia a De America yn ffermio’r ffa coco ac yna maen nhw’n gwerthu’r ffa coco. Os ydych chi’n gweld bar siocled Divine, rydych chi’n gwybod bod y ffermwyr wedi cael pris teg am y ffa coco.

Ond edrychwch ar y logo yma ar y bariau yma ...

Dyma logo Masnach Deg eto. Felly, mae’r ffermwyr coco yma wedi cael pris teg am y ffa coco hefyd.

Gwych!


Pwysig! Pwysig! Pwysig!

Mae’n well gen i ... – I prefer ...

Mae’n well gyda fi ... – I prefer ...