Beth ydych chi’n feddwl o ...?

Ble mae Sam?

postcard
Slide background

Haia, Ceri.

Wyt ti’n well? Mae’r giang yn dweud, “Helo!”.

Wel, rydyn ni yma ac rydyn ni’n cael hwyl. Rydyn ni’n aros mewn pabell fach (iawn!) ac mae’r dillad glân a’r bwyd mewn wheelie bins (glân!) tu allan i’r babell. Mae Dad a Mam yn cysgu mewn pabell arall achos maen nhw eisiau “cadw llygad arnon ni!”. Hy!

Mae’r bandiau’n ardderchog. Roedd Lily Allen yn wych neithiwr. Mae hi’n canu’n wych. Roedd Metallica’n gyffrous. Mae Ed Sheeran yn canu yfory. Mae e’n anhygoel.

Wela i di penwythnos nesa – cofia dy welis!

Sam

Ceri Williams

4 Yr Allt Fawr

Llandybïe

Sir Gaerfyrddin

SA100 6TT

Help
Geirfa

yn well

better

yma

here

pabell

tent

cadw to keep

llygad

eye

arnon ni

on us

penwythnos

weekend

cofia remember

Beth ydy’r geiriau Saesneg?

giang

welis