Beth ydych chi’n feddwl o ...?

Rhyfedd!

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help

Geirfa

rhyfedd

strange

stondin

stall

y rhain

these

maint

size

hosan, sanau

sock, socks

peiriant golchi washing machine

ar ôl

left (over)

marchnad

market

y cant

per cent

i ffwrdd

off
dwstio to dust
llawr floor
golau light

Loading the player...