Dathlu

Beth sy’n digwydd?

Edrychwch ar y sleidiau yma.

Edrychwch ar y sleidiau eto.

Beth sy’n digwydd yn y sleidiau?

Siaradwch am hyn mewn grŵp ac ysgrifennwch eich syniadau ar ddarn o bapur, e.e.

 speech-bubbles.jpg 

Beth ydy’r dathliad yn y sleidiau?

Ydych chi eisiau cliw? Mae’r dathliad ym mis Tachwedd.

 

Ewch i’r adran Atebion i weld yr atebion.

 

Help
Geirfa 
dathliad, dathliadau celebration, celebrations

Beth ydy’r geiriau Cymraeg?
  • slides
  • clue

Wareham Christmas Parade gan Lets Go Out Bournemouth and Poole; fe'u defnyddir o dan CC BY