Dathlu

Beic newydd

Mae’r Nadolig yn dod ac un ffordd o ddathlu ydy rhoi anrhegion.

Darllenwch y ddeialog yma mewn parau.

 

Marc:

(Mae Marc yn eistedd o flaen y cyfrifiadur. Mae e ar y we. Mae Dad yn dod i mewn.)

Dad, mae’r Nadolig yn dod ...

Dad:

Ydy, Marc ...?

Marc:

Ga i feic newydd i’r Nadolig os gwelwch yn dda?

Dad:

Beic newydd?!?!?!. Pam wyt ti eisiau beic newydd?

Marc:

Achos mae’r hen un yn hen ffasiwn. Edrycha – dw i’n hoffi’r beic yma.

(Mae Marc yn pwyntio at feic ar y we.)

Dad:

Bobl bach! Pum can punt!!!

Marc:

Ond edrycha, Dad, mae e’n hyfryd. Mae’r lliwiau – coch a du – yn berffaith.  Dw i wrth fy modd gyda’r beic yma ac mae “Dual Pivot Calliper Brakes” ... ac un deg chwech gêr ... ac mae ...

Dad:

Pam wyt ti eisiau un deg chwech gêr?  Mawredd mawr!

Marc:

Ond, Dad ...

Dad:

Na, Marc. Mae pum can punt yn llawer o arian. Mae e’n llawer iawn o arian. 

Marc:

Ond mae un deg pump y cant i ffwrdd ... mae e ar y sêl.

Dad:

Mae e’n llawer o arian, Marc. Os wyt ti eisiau’r beic, rhaid i ti dalu amdano fe.

Marc:

Ond ...

Dad:

Rwyt ti’n cael pedwar deg punt o arian poced bob mis. Sut wyt ti’n gwario dy arian poced?

Marc:

Wel dw i’n prynu dillad ...

Dad:

Gormod o ddillad!

Marc:

Dad! ... Dw i’n mynd ar y bws i’r dref gyda fy ffrindiau bob prynhawn Sadwrn.

Dad:

A beth ydych chi’n wneud yn y dref ar brynhawn Sadwrn?

Marc:

Rydyn ni’n prynu brechdanau i ginio ... rydyn ni’n siopa ...

Dad:

Siopa “am ddillad” – gormod o ddillad!

Marc:

Rydyn ni’n mynd i’r sinema ... neu i fowlio deg ...

Dad:

Ac yna, rydych chi’n mynd allan am bizza.

Marc:

Ydyn. O, Dad plîs, ga i’r beic yma i’r Nadolig.

Dad:

Iawn ... Cei ...

Marc:

O, gwych ...

Dad:

Ond rhaid i ti feddwl sut rwyt ti’n mynd i dalu am y beic!

Marc:

O!!!

Help
Geirfa 
hen-ffasiwn old-fashioned
perffaith perfect
y cant per cent
i ffwrdd off
talu to pay
amdano fe for it
arian poced pocket money
bob mis every month
gwario to spend
prynu to buy
gormod too many