Dathlu

Beth ydych chi’n dathlu?

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa
rhaglen programme
Noson Tân Gwyllt Bonfire Night
fel arfer usually
cyn before
cwrdd to meet 
cŵn poeth hot dogs
felly so, therefore
lliwgar colourful
cawl soup
swêds swedes / turnips
maip swedes / turnips
cerddoriaeth music
twmpath dawns folk dancing evening
pib, pibau pipe, pipes
sbeislyd spicy
diwedd end

Loading the player...

 

 

Cyflwynydd (Dyn):

Helo a chroeso i raglen arall o Dathlu ...

Heddiw, dw i yn Llanelli a dw i eisiau gwybod beth mae pobl Llanelli yn dathlu ym mis Tachwedd a Rhagfyr.

 

Esgusodwch fi. Ga i siarad â chi?

Rhian:

Cewch.

Cyflwynydd:

Beth ydy’ch enw chi?

Rhian:

Rhian Williams ydw i.

Cyflwynydd:

Ble ydych chi’n byw, Rhian?

Rhian:

Dw i’n byw yn Llanelli.

Cyflwynydd:

Ydych chi’n dathlu ym mis Tachwedd?

Rhian:

Ydw. Dw i’n dathlu Noson Tân Gwyllt ym mis Tachwedd fel arfer.

Cyflwynydd:

Noson Tân Gwyllt ... Ydych chi’n dathlu ar Dachwedd pump?

Rhian:

Nac ydw, dw i’n dathlu ar y nos Sadwrn cyn Tachwedd pump.

Cyflwynydd:

Beth ydych chi’n wneud?

Rhian:

Mae fy ffrindiau a fi’n cwrdd yn y dref yn y prynhawn ... yna, rydyn ni’n mynd i dŷ ffrind i fwyta cŵn poeth ...

Cyflwynydd:

Blasus - dw i wrth fy modd yn  bwyta cŵn poeth - dw i’n hoffi’r sosej ... a’r winwns ... a’r sôs coch mewn rhôl wen flasus ... mmm!

Rhian:

O, da iawn ... ac yna rydyn ni’n mynd i’r parc i weld y tân gwyllt.

Cyflwynydd:

Oes llawer o bobl yn y parc fel arfer?

Rhian:

Oes, mae llawer iawn o bobl yn y parc fel arfer achos mae’r tân gwyllt yn lliwgar iawn – ac mae ffair yno.

Cyflwynydd:

Ffair! Gwych.

Rhian:

Mae’n hwyl.

Cyflwynydd:

Felly, rydych chi’n mwynhau dathlu Noson Tân Gwyllt.

Rhian:

Ydw, dw i wrth fy modd.

Cyflwynydd:

Diolch yn fawr.

Cyflwynydd:

Esgusodwch fi.

Andrew:

Fi?

Cyflwynydd:

Ie – chi... Ga i siarad â chi?

Andrew:

Cewch.

Cyflwynydd:

Beth ydy’ch enw chi?

Andrew:

Andrew.

Cyflwynydd:

Ble ydych chi’n byw, Andrew?

Andrew:

Dw i’n byw yng Nghaerdydd ond dw i’n dod o’r Alban.

Cyflwynydd:

O’r Alban?

Andrew:

O’r Alban – o Glasgow.

Cyflwynydd:

O, diddorol. Ydych chi’n dathlu ym mis Tachwedd?

Andrew:

Ydw – wrth gwrs.

Cyflwynydd:

Wel ... beth ydych chi’n dathlu?

Andrew:

Dw i’n dathlu Gŵyl Andreas – St Andrew’s Day.

Cyflwynydd:

O! ... mmm ... pryd mae Gŵyl Andreas?

Andrew:

Tachwedd tri deg.

Cyflwynydd:

Tachwedd tri deg? Beth ydych chi’n wneud ar Ŵyl Andreas?

Andrew:

Wel, dw i’n gwisgo cilt ...

Cyflwynydd:

Waw!

Andrew:

... dw i’n bwyta bwyd o’r Alban ...

Cyflwynydd:

Pa fath o fwyd?

Andrew:

Haggis ... cranachan ... shortbread ... Selkirk bannock ... cawl cock-a-leekie ...

Cyflwynydd:

Cawl cock-a-leekie?

Andrew:

Ie – cawl blasus iawn ... a dw i’n bwyta neeps a tatties

Cyflwynydd:

Neeps a tatties? Beth ydy neeps a tatties?

Andrew:

Neepsswêds neu ... maip ... Tatties – tatws

Cyflwynydd:

O, dw i’n gweld – maip neu swêds a tatws – neeps a tatties ... Beth arall ydych chi’n wneud?

Andrew:

Dw i’n mynd i ceilidh.

Cyflwynydd:

Ceilidh?

Andrew:

Dawnsio o’r Alban – fel twmpath dawns yng Nghymru. Mae’n hwyl.

Cyflwynydd:

O, ga i drio?

Andrew:

Wrth gwrs ...

Andrew:

Ie ... wel ...

Cyflwynydd:

Felly, rydych chi’n mwynhau dathlu Gŵyl Andreas?

Andrew:

Ydw, yn fawr iawn – mae’n hwyl.

Rhaid i fi fynd, mae’n ddrwg gen i.

Cyflwynydd:

Esgusodwch fi ... ydych chi’n dathlu ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr ...?

Cyflwynydd:

Hei – dw i’n gallu clywed cerddoriaeth pibpibau’r Alban.

A dw i’n gallu arogli bwyd sbeislyd - hagis efallai.

Wel, dyna ddiwedd y rhaglen – dw i’n mynd i chwilio am gilt – i ddathlu Dydd Sant Andreas gydag Andrew. Hwyl fawr i chi.