Edrych ymlaen ...

Gwaith gwych!

Beth ydych chi eisiau gwneud yn y dyfodol?

Speech Bubbles_01-01.jpg

 

Ond beth am y swydd yma? Darllenwch yr hysbyseb yma.

 

Job Advert_new-01.jpg

 

Beth ydych chi’n feddwl o’r swydd?

 

Speech Bubbles_02-01.jpg

Hufen iâ gwahanol

 

Pa fath o hufen iâ ydych chi’n hoffi?

 

Speech Bubbles_03-01.jpg

 

Beth ydych chi’n feddwl o’r blasau yma?

Help
Geirfa
chwilio am to look for
blaswr taster
hysbyseb advertisement
blasu to taste
arogli to smell
adroddiad report
poeri to spit
creu to create
glân clean
diogel safe
llwy spoon
aur gold

Beth ydy’r gair Cymraeg?
  • professional
  • laboratory
Geiriau diddorol!
Geiriau diddorol!
blas, blasau flavour, flavours
blasus tasty, delicious
blaswr  taster
blasu to taste
di-flas tasteless