Edrych ymlaen ...

Dathlu Santes Dwynwen

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm. Dyma ychydig o help i chi, os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa
fy nghariad i my girlfriend / boyfriend
canu’r gloch to ring the bell
rhamantus romantic
mae hynna’n well that’s better
siomedig disappointed
llestri dishes
gorau best
pys slwtsh mushy peas
os if
Tsieineaidd Chinese
trwm heavy
rhosyn, rhosys rose, roses
perffaith perfect
ar gau closed
ar agor open
hwyr late
pwysig important
seren star
dod â to bring
dim byd nothing

Loading the player...
Pwysig! Pwysig! Pwysig!

Fy nghariad (i)             My girlfriend / boyfriend

Dy gariad (di)               Your girlfriend / boyfriend

 

Beth sy’n digwydd? Pam mae’r llythrennau (letters) yn newid?