Edrych ymlaen ...

Cymru – cyffrous!

Help
Geirfa

pethau

things

digwydd

to happen

Gemau’r Chwe Gwlad

the Six Nations Championship

miloedd

thousands

Dydd Gŵyl Dewi

St David’s Day

efallai

perhaps
cenedlaethol

national

rhyngwladol international

cors

bog

mwdlyd

 muddy

gŵyl

festival

gyrwyr

drivers

ceir  cars
ffair aeaf  winter fair
stondinau stands

Loading the player...