Edrych ymlaen ...

Llawer o h-WY-l!

Edrychwch ar y sioe sleidiau yma.

Arhoswch ar ôl pob sleid a disgrifiwch beth sy’n digwydd yn y sleid. Ysgrifennwch nodiadau i ddweud beth sy yn y sleidiau.

Os ydych chi eisiau help, ewch i’r Adran Help.

Mae’r sleidiau yn y drefn anghywir.

Edrychwch eto ac edrychwch ar eich nodiadau. Gosodwch y sleidiau yn y drefn gywir, e.e.:

Yn gyntaf, mae ...

sleid 2

 

Yn ail, mae ...

sleid...

 

Yn drydydd, mae ...

sleid...

 

Yn bedwerydd, mae ...

sleid...

 

Yn bumed, mae ...

sleid...

 

 

 

Beth ydy’r digwyddiad yn y sleidiau? Ewch i’r Adran Atebion i gael y wybodaeth.

I weld mwy, ewch i ...

https://www.youtube.com/watch?v=hCl-kSK0w0Q

Help
Geirfa
aros to wait, stop
disgrifio to describe
nodiadau notes
trefn order
gosod to place
cyntaf first
ail second
trydydd third
pedwerydd fourth
pumed fifth
digwyddiad event