Edrych ymlaen ...

Dw i’n gobeithio ...

Rydych chi’n mynd i wrando ar berson ifanc. Dyma ychydig o help i chi os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa
astudio to study
technoleg gwybodaeth a chyfathrebu / TGCh information and communication technology / ICT
addysg gorfforol physical education
teithio to travel
gwaith rhan-amser part-time work
gawn ni weld we’ll see