Cymraeg - hwyl, gŵyl a gwaith

Carwyn yn y caffi

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm, ond yn gynta, dyma ychydig o help os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa
gawn ni weld let’s see
cyw iâr chicken
Gawn ni archebu? May we order?
Beth amdanat ti? What about you?
mefus strawberries
golchi’r car to wash the car

Loading the player...
Trawsgrif
Person Sgript
CCC: Prynhawn da.
CCC: Beth wyt ti eisiau, Aled?

Aled: 

 

 

 

 

 

 

 

Dw i ddim yn siŵr ... Gawn ni weld ...

Sosejis ...

Pizzas ...

Pei ...

Pysgod ...

Cawl ...

Salad ...

Mmm?

CCC:

Dw i eisiau’r sosejis dw i’n meddwl – gyda ... pys a ... tatws.

Aled:   A dw i eisiau’r salad cyw iâr, dw i’n meddwl.
 CCC: Ble mae hi? 
 Aled:  Dw i ddim yn gwybod.
 CCC:  Esgusodwch fi ...
 CCC:  Helo ... gawn ni archebu os gwelwch yn dda?
 Gweinyddes:  Alright! Alright!
 Gweinyddes:  Ie?

 CCC:

 

 

 Ga i sosejis ... pys a ...

... tatws ... os gwelwch yn dda ...

... a moron.:

 Gweinyddes:  Moron?!?!?!? Hy!
 Aled:  Ga i ... salad cyw iâr ... os gwelwch yn dda?
 Aled:  Iawn?
 CCC:  Diolch. 
    ***
 CCC:   Beth ydy hwn? .
 Gweinyddes:  Sausages, peas ... tattoos...?
 CCC:   Beth?!?!?
 Gweinyddes:  Sausages, peas ... tattoos...?
 CCC:  Beth?!?!?! ... a ... beth am y moron?
 Aled:  Beth ydy hwn?
 Gweinyddes:  Salad  ... hufen iâ.

 Aled: 

 Salad a ... hufen iâ?  Na, na - Salad a ... cyw iâr – dim hufen iâ.
 CCC:  Bobl bach?!?!?
 CCC:  O, wel!
   ***
 Gweinyddes:  Pudding?
 CCC:  Wyt ti eisiau pwdin, Aled?
 Aled:  O, ydw, os gwelwch yn dda. Beth amdanat ti?
 CCC:  Dw i eisiau pwdin hefyd.

 Aled:

 

 Dw i eisiau ...

cacen siocled a ... mefus.

 Gweinyddes:  Mavis? Na – Manon.
 Aled:   Cacen siocled a ... mefus.
 Gweinyddes:  Na – Manon.
 Aled:  O, iawn ... reit ... wel ... beth amdanat ti, Carwyn?
   ***
 CCC:  Sponge – os gwelwch yn dda.
 Aled:  Beth ydy  hwn?
 Gweinyddes:  Chocolate.
 Aled:  Na, na, dw i eisiau cacen siocled a mefus.
 Gweinyddes:  Mavis?!? Na – Manon.
 CCC:  A beth ydy hwn?
 Gweinyddes: Sponge.
 CCC: Dw i ddim eisiau golchi’r car. Dw i eisiau bwyta sponge.
 Aled: Mawredd mawr! 
 CCC: Dim ots.
Gweinyddes: Coffee?
 CCC: Coffi?!?!?!? Dim Diolch! Y bil os gwelwch yn dda.
 Gweinyddes: O, Bill! Hello Bill – Manon.
 CCC: Na, na – DW ... I ... EISIAU’R ... BIL ...
 Aled: ... os gwelwch yn dda.
 Gweinyddes: The bill, Bil.
 CCC: FAINT?!??!?