Cymraeg - hwyl, gŵyl a gwaith

Dewch i fwynhau

Mae mentrau iaith ar draws Cymru. Cliciwch yma i weld ble maen nhw.

http://www.mentrauiaith.cymru/dod-o-hyd-i-fenter/

Beth maen nhw’n wneud?

Edrychwch ar y posteri yma.

Help
Geirfa
menter iaith language venture
mentrau iaith language ventures
garglo to gargle
haca hacka
tywysog prince
ymladd to fight
yn erbyn against
Saeson English
cyngor advice
capsiwn caption