Cymraeg - hwyl, gŵyl a gwaith

Gweithio ar drac beicio

Rydych chi’n mynd i wylio ffilm, ond yn gynta, dyma ychydig o help os ydych chi eisiau help.

Help
Geirfa
cyflwynydd presenter
canolfan centre
cyfarfod â = cwrdd â to meet
dangos to show
pethau things
byd natur nature, wildlife
cynllunio to design

Loading the player...
Trawsgrif
Person Sgript

Cyflwynydd:

Helo ’na. Croeso i raglen arall o “Gwaith”. Heddiw, dw i’n siarad â Rhys.
Cyflwynydd:  Beth ydy’ch gwaith chi?
 Rhys:  Dw i’n gweithio mewn canolfan beicio mynydd.
Cyflwynydd:  Ydych chi’n mwynhau’r gwaith?

 Rhys:

 

 Ydw, mae’n hwyl ... ac mae’n gyffrous achos dw i’n hoffi gweithio tu allan a dw i’n hoffi cyfarfod â phobl.
Cyflwynydd:  Beth ydych chi’n wneud yn y gwaith?
 Rhys:  Dw i’n siarad â’r bobl ...
Cyflwynydd:  Yn Gymraeg neu yn Saesneg?
 Rhys:  Yn Gymraeg ac yn Saesneg ... Dw i’n helpu pobl gyda’u beiciau ...
Cyflwynydd:  Ydych chi’n mynd allan i feicio?

 Rhys: 

 

 Ydw, dw i’n beicio gyda grwpiau ... .

.. a dw i’n dangos pethau diddorol iddyn nhw.

 Rhys:   Dw i’n siarad am fyd natur weithiau. Dw i’n siarad gyda grwpiau Cymraeg a Saesneg.
Cyflwynydd:  Rydych chi’n gweithio tu allan, felly.
 Rhys:   Ydw, ond dw i’n gweithio yn y swyddfa hefyd.
Cyflwynydd:  O? Beth ydych chi’n wneud?

 Rhys: 

 

Dw i’n ateb y ffôn – yn Gymraeg a Saesneg.

Dw i’n gwneud taflenni am y ganolfan beicio mynydd ....

Cyflwynydd:  Yn Gymraeg neu  Saesneg?

Rhys:  

 

 Yn Gymraeg a Saesneg. Rhaid cael taflenni Cymraeg a Saesneg achos mae rhai pobl yn hoffi darllen yn Gymraeg ac mae rhai pobl yn hoffi darllen yn Saesneg.
Cyflwynydd: Diddorol! Beth arall ydych chi’n wneud?
 Rhys:  Dw i’n helpu i gynllunio traciau newydd ...
Cyflwynydd:  Cynllunio traciau newydd? Bobl bach!  Cyffrous!
 Rhys:  Ydy – mae’n gyffrous iawn. Dw i’n hoffi cynllunio traciau newydd. 
Cyflwynydd:  Oes caffi yn y ganolfan?

 Rhys:

 

 

 Oes ... ac weithiau ... dw i’n helpu yn y caffi hefyd - os ydyn ni’n brysur. Mae’r bwyd yn dda iawn yma.

Beth am goffi bach nawr?

Cyflwynydd: Syniad da. Hwyl fawr, bawb.