Cymraeg - hwyl, gŵyl a gwaith

ShwmaeSumae?

Beth ydy Diwrnod ShwmaeSumae?

 

Diwrnod ShwmaeSumae 2013-2015

Dyma rai syniadau o 2013-2015:

Am fwy o syniadau, ewch i: https://www.facebook.com/hashtag/shwmaesumae?source=feed_text&story_id=10153659234343142

https://www.youtube.com/watch?v=oFb2RHaasDA

 

http://www.shwmae.cymru/

http://www.shwmae.cymru/?lang=en

 

Ein Diwrnod ShwmaeSumae ni:

Beth ydyn ni’n mynd i wneud?

Rydyn ni eisiau syniadau da os gwelwch yn dda.

Beth am siarad mewn grwpiau ac yna penderfynu fel dosbarth?

 

Cofiwch rydyn ni eisiau:

Help
Geirfa
Shwmae? How are you? (South Wales)
Sumae? How are you? (North Wales)
diwrnod day
dweud to say
rhai some
syniadau ideas
bathodynnau badges
os if
penderfynu  to decide