Rhifyn 14 - Disgrifio

Bach!

Edrychwch ar y sleidiau yma. 

Beth sy yn y sleidiau?

SOL CINEMA

 

Beth:   Sinema fach

Hen garafán oedd y sinema ond heddiw mae’n sinema ddiddorol iawn. 

            Sinema symudol ydy hi – mae’n symud o le i le.

 

Disgrifiad:

Mae’r sinema’n fach – mae 8-10 person yn gallu gwylio ffilm yn y sinema.

Mae’n gyfforddus iawn.

Mae’r sinema’n wyrdd iawn achos mae’n defnyddio paneli haul.

Mae’n dangos ffilmiau byr a ffilmiau Cymraeg. Mae’r cwmni’n gwneud ffilmiau hefyd.

Mae’n bosib prynu popcorn yn y sinema.

Mae’n bosib hurio’r sinema, e.e. i ffair yr ysgol, digwyddiad yn yr ardal.

 

De Cymru ydy cartref Sol Cinema – ac mae’r merched yn siarad Cymraeg!

Images © Copyright Sol Cinema

Geirfa
   
disgrifiad description
gallu to be able to, can
cyfforddus comfortable
defnyddio to use
cwmni company
prynu to buy
hurio to hire