Rhifyn 14 - Disgrifio

Caredig!

Plas Newydd

Llanfair          

Ceredigion    

10 Hydref 2016

Annwyl Ciwb,

 

Mae Tachwedd 13 yn ddydd arbennig. Mae’n Ddydd Caredigrwydd ac mae plant a phobl yn gwneud pethau caredig, e.e.

a ...

 

Beth am ofyn i ddarllenwyr Ciwb wneud rhywbeth caredig ym mis Tachwedd neu ym mis Rhagfyr?

 

Diolch.

Ceri Williams

Ceri Williams

 

Beth ydych chi’n feddwl?

 

Dyma syniadau rhai pobl ifanc.

Matt: Matt:

Syniad grêt! Mae bod yn garedig yn bwysig iawn.

Lyn: Lyn:

Syniad twptwp iawn! Dw i ddim eisiau Dydd Caredigrwydd. Mae’r syniad yn dwp!

Lois: Lois:

Dw i’n trio bod yn garedig bob dydd.

Yoko: Yoko:

Sut?

Lois: Lois:

Dw i’n helpu yn y tŷ.

Yoko: Yoko:

Beth arall?

Lois: Lois:

Mmm ... Wel, dw i’n trio ...

Iolo: Iolo:

Dw i’n garedig iawn. Dw i’n helpu bob amser, dw i’n siarad yn neis gyda fy ffrindiau – ac maen nhw’n hapus iawn gyda fi!

Yoko Yoko

Wyt ti’n siŵr?

Geirfa
   

caredig

kind

caredigrwydd

kindness

achosion da

good causes

rhywbeth

something

rhywun

someone

mynd â'r ci am dro

to take the dog for a walk

hir

long

elusen

charity

darllenwyr

readers

twp silly, daft