Rhifyn 17 - Y Gorffennol Pell

Edrych yn ôl dros y flwyddyn

Edrych yn ôl dros y flwyddyn
Edrychwch:

Roeddwn i wedi …                   I had (+ verb) …
Roedden ni wedi …                 We had (+ verb) …

Roeddwn i wedi bod yn …       I had been …
Roedden ni wedi bod yn …          We had been …

diaries1

diaries2

Geirfa
   
darn piece, passage
ymarfer (to) train
yn galed hard
astudio (to) study
cyn before
gadael (to) leave
y Tuduriaid the Tudors
lleoedd places
wedi blino'n lân exhausted