Rhifyn 17 - Y Gorffennol Pell

Stori wir

Stori wir

Stori wir

Edrychwch ar y ffilm yma.

Dyma'r stori - stori wir!

Haf 2016 … dydd Gwener oedd hi, ac roedd hi’n boeth iawn.

Roedd Sadie a Peppi, dau gi bach, yn eistedd mewn car yn y maes parcio tu allan i siop Walmart yn Wayne, West Virginia, Gogledd America. Roedd Fatima Rowe, perchennog Sadie a Peppi, wedi mynd i mewn i’r siop i siopa.

Achos y tywydd poeth, doedd Fatima ddim wedi stopio injan y car – roedd hi eisiau i’r system awyru oeri’r cŵn.

Pan oedd hi yn y siop, dechreuodd y car symud i lawr y bryn at y siop. Troiodd Sadie yr olwyn lywio a gyrrodd hi’r car!

Stopiodd y car ar ôl taro i mewn i biler o flaen y siop. Rhedodd llawer o bobl at y car a gwelon nhw Peppi yn pwyso botwm i agor ffenest y car.

Daeth Fatima allan o’r siop a gweld y car. Cafodd hi sioc.

Yna, gyrrodd Sadie, Peppi a Fatima adre o’r siop. Pwy oedd yn gyrru tybed?

 

Geirfa
   
yn ystod during
perchennog owner
roedd ... wedi mynd ... ... had gone ...
doedd ... ddim wedi stopio ... had not stopped
system awyru air conditioning
olwyn lywio steering wheel
taro (to) knock
piler pillar
pwyso (to) press
tybed I wonder