Rhifyn 17 - Y Gorffennol Pell

Golff troed

Golff troed

Golff troed

Darllenwch y sgwrs yma rhwng Chris a Jo.

   
Chris: Beth wnest ti ddydd Sadwrn?
Jo: Es i i chwarae golff troed.
Chris: O neis iawn. Ble?
Jo: Yn Rhuthun.
Chris: Pryd est ti?
Jo: Yn y bore - am ddeg o'r gloch.
Chris: Gyda pwy est ti?
Jo: Gyda'r teulu.
Chris: Beth yn union wnest ti?
Jo: Es i i'r ganolfan golff troed. Cerddais i ar hyd y cwrs a chwaraeais i golff troed.
Chris: Sut mae chwarae?
Jo: Mae golff troed yn debyg i golff - ond rhaid cicio pêl fawr i mewn i dwll mawr yn lle taro pêl fach i mewn i dwll bach.
Chris: Ydy'r cwrs yn debyg i gwrs golff?
Jo: Ydy. Mae coed, bryniau bach a dŵr ar y cwrs - fel cwrs golff.
Chris: Beth wisgaist ti?
Jo: Gwisgais i jîns, crys T a treinyrs.
Chris: Fwynheuaist ti?
Jo: Do, roedd hi'n wych. Mae golff troed yn hwyl.
Geirfa
   
troed foot
yn union exactly
ar hyd along
yn debyg i similar to, like
twll hole
yn lle instead (of)
taro hit
bryniau hills

llun gan CK GOLF / CC GAN

Baner: By Footgolfworld (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons