Rhifyn 17 - Y Gorffennol Pell

Nos Sadwrn

Edrychwch:

Roeddwn i wedi ... = I had (+ verb) ...

Roedden ni wedi ... = we had (+ verb) ...

 

Roeddwn i wedi bod yn ... = I had been ...

Roedden ni wedi bod yn ... = we had been ...

 

Geirfa
   
diwethaf last
yn sydyn suddenly
llwyd grey
i ffwrdd away