Rhifyn 17 - Y Gorffennol Pell

Y tro yma, rydyn ni’n edrych yn ôl. Pwy oedd y person cyntaf i wneud pizza – a pham? Pam cafodd Carwyn Claude Crawford siom? A beth ddigwyddodd ar Fynydd Kilimanjaro? I wybod mwy, darllenwch …